Wanneer een jongere bij Myleap komt krijgt hij of zij het persoonlijke ontwikkelingsplan. We zijn namelijk van mening dat ieder individueel anders is en een andere manier van leren heeft. Door het persoonlijke ontwikkelingsplan te introduceren willen we de student zo goed mogelijk begeleiden.

Wat is het persoonlijke ontwikkelingsplan van MyLeap?

Bij MyLeap ondersteunen we jongeren op zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijke ontwikkelingsplan is een plan dat er voor zorgt dat we de persoonlijke ontwikkeling van de hem of haar in kaart kunnen brengen. Dit plan gebruiken we als leidraad om de trainingen en begeleiding zo in te kleden dat elk individu er het maximale uit kan halen. Enorm waardevol voor MyLeap en de talenten.

Wat is het doel van het persoonlijke ontwikkelingsplan?

Vanuit MyLeap willen we jongeren op een zo’n goed mogelijke manier begeleiden. Door een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen samen met het talent, kan er heel duidelijk worden gekeken of er voortgang in de persoonlijke ontwikkeling zit.

Het plan wordt op een SMART manier ingekleed. Door dit te doen kan de ontwikkeling van de student heel duidelijk in kaart worden gebracht. Voor MyLeap heeft dit het voordeel dat het duidelijk wordt waar en aan gewerkt moet worden en waarin wij moeten en kunnen faciliteren. Aan de andere kant heeft de student heeft zeer overzichtelijk waar hij/zij ook zelf aan moet werken.

Waarom een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Wanneer een talent bij Myleap komt, zal hij of zij een sollicitatie procedure moeten doorlopen. We willen namelijk echt talent aan ons binden. Binnen de sollicitatieprocedure zit een test verworven. Deze test is niet alleen om te kijken of het talent voldoende kwaliteiten heeft. Maar ook om te kijken op welke vlakken het talent ontwikkeld moet en wil worden. De uitslag van deze test geeft duidelijk weer waar op het gebied van vakinhoud diegene zichzelf kan ontwikkelen.

Maar bij MyLeap gaat het niet alleen om vakinhoudelijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling vinden wij net zo belangrijk. Daar waar het plan voor vakinhoudelijke ontwikkeling gestandaardiseerd kan worden, kan dit bij persoonlijke ontwikkeling niet. Toch wil je per individu een plan wat specifiek, meetbaar, analytisch, realistisch en tijdsgebonden is.

Dit is de reden dat we het persoonlijke ontwikkelingsplan hebben ontwikkeld. We zijn er van overtuigd dat we met dit plan de jongeren beter kunnen begeleiden.

De voordelen van het plan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft voordelen voor zowel de jongeren als de opdrachtgevers waar de talenten aan het werk gaan. We zetten de voordelen even op een rijtje:

Voordelen voor het talent:

  • Je hebt in één overzicht je sterke en zwakke punten in kaart gebracht.
  • Je hebt er over nagedacht waar je naartoe wilt met betrekking tot persoonlijke groei.
  • Persoonlijke begeleiding dat aansluit bij de competenties die jij wilt behalen.

Voordelen voor de opdrachtgevers:

  • De nieuwe medewerker ontwikkelt zich op meerdere vlakken (persoonlijk & vakinhoudelijk).
  • Er komt initiatief vanuit het talent n.a.v het persoonlijke ontwikkelingsplan.
  • Wanneer je de jongeren ondersteund in dit plan, ben je een aantrekkelijkere werkgever.