Jouw privacy is voor ons belangrijk

Wij hechten veel waarde aan en hebben aandacht voor jouw privacy. Om onze diensten goed aan te kunnen bieden is het onvermijdelijk om persoonsgevevens te verwerken. In deze privacyverklaring vertellen we hoe we zo zorgvuldig mogelijk om gaan met jouw gegevens, en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw privacy. Dit alles doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijkheid
MyLeap draagt verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens. Onderaan dit statement staan de contactgegevens van MyLeap.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen de gegevens van:

 • onze websitebezoekers
 • (potentiële) klanten en bijbehorende contactpersonen
 • (potentiële) deelnemers aan onze leergangen
 • onze social media kanalen
 • deelnemers van onze MyLeap-masterclasses en events
 • onze medewerkers
 • onze moderatoren en coaches
 • personen die zich verbonden hebben aan MyLeap, bijvoorbeeld als ambassadeur
 • onze leveranciers en hun medewerkers
 • sollicitanten

Cookies
We maken voor het optimaliseren van de website en het verbeteren van onze dienstverlening gebruik van cookies en webstatistieken op onze site. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Ons cookiebeleid wordt verderop behandelt.

Op welke momenten verzamelen we persoonsgegevens?
Wanneer je je inschrijft voor onze dienstverlening, nieuwsbrief, contact zoekt met een van onze medewerkers of op een andere wijze interesse toont in onze diensten.

Welke gegevens bewaren we van jou?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep/functie
 • Organisatie en bijbehorende adresgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw bezoekersgedrag op onze website
 • Gegevens van je locatie, mocht je dit geactiveerd hebben
 • Internetbrowser & apparaat type

Fotografie & video
Tijdens de masterclasses, events, onze leergangen en andere meetings, worden foto’s en video’s gemaakt ten behoeve van onze dienstverlening en marketing. De geportretteerden hebben altijd de gelegenheid bezwaar te maken tegen het publiceren van de fotografie en/of video’s. Zij kunnen hiervoor in contact treden met MyLeap We kondigen daarom van tevoren duidelijk aan dat er een fotograaf en/of videograaf aanwezig zal zijn.

Voor welke doeleinden benutten we deze gegevens?

 • Om contact op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening of wijzigingen hiervan
 • Voor het verspreiden van MyLeap updates per mail en andere marketingacties, zoals bijvoorbeeld het Alumni-programma en aangaande MyLeap-events.
 • Het verspreiden van informatie omtrent MyLeap dienstverlening (flyers, brochures, magazines)
 • Om op basis van het surfgedrag op onze website, onze diensten af te kunnen stemmen op persoonlijke behoeften (zie hiervoor het cookiesbeleid)

Wanneer verwijderen we persoonsgegevens?
Dit heeft alles te maken met het recht op vergetelheid. Dit betekent dat MyLeap verplicht is in bepaalde gevallen gegevens te wissen. Dit doen wij wanneer:

 • we de gegevens niet meer nodig hebben
 • toestemming voor het bewaren van de gegevens is ingetrokken
 • er bezwaar wordt aangetekend tegen het verwerken van persoonsgegevens
 • er geen wettelijke grondslag is voor het verwerken van gegevens
 • we verplicht zijn de gegevens na een bepaalde tijd te vernietigen. Gegevens omtrent sollicitaties wissen we 1 jaar na benadering van de vacature. Toestemming voor fotografie is 5 jaar geldig.

Wanneer mag je jouw gegevens inzien?
Te allen tijde mag je MyLeap vragen welke gegevens we van jou bewaren. We zijn verplicht mee te werken in de inzage van persoonsgegevens, en deze te wijzigen en/of verwijderen wanneer hier behoefte aan is.

Verstekken wij gegevens aan derden?
MyLeap is niet bevoegd om bewaarde persoonsgegevens door te geven aan personen en/of andere organisaties. Wij mogen gegevens alleen verstrekken als dit overeenkomt met het doel waarvoor we de gegevens verzamelen of na expliciete toestemming van de betreffende persoon/personen.

Vragen over dit onderwerp?

Heb je vragen met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

MyLeap B.V.


Spitsstraat 25

8102 HW Raalte

Telefoon 06 23778494

E-mail: info@myleap.nl

Comments are closed.